Die selfoon in jou hand - hoe het dit tot hier gekom? Luister asb na hierdie seeman se storie en maak 'n verskil. Dit sal 2 minute van jou tyd vat maar die ewigheid vir 'n seeman beteken.