Die CSO bestaan omdat ons bereid is en die begeerte het om die evangelie van vrede onder die seemanne te verkondig.

Ons is dankbaar dat ons hierin nie alleen is nie, maar deur wonderlike donateurs ondersteun word. Die CSO en ons ondersteuners is as't ware ons skoene aan ons voete. Letterlik en in praktyk het ons as evangeliebedienaars veiligheidsstewels aan terwyl ons die evangelie van vrede aan die seemanne bring. 

Weens die koronavirus is my veiligheidsstewels nou in die kas. Waar ons met die boodskap van vrede kon rond stap van skip na skip staan dit nou nutteloos en stil. Daar is die bereidheid, daar is die begeerte, maar dit is vir nou onmootlik. 

Hierdie skoene waarvan Efesiërs praat is egter die wapenrusting teen die aanvalle van die bose, hierdie skoene is wat ons weerbaar maak teen die listige aanvalle van die duiwel. En ons weet dat hierdie oorlog reeds gewen is. Ja, vir nou voel dit of die veldslag verloor is, maar ons weet die oorlog sal gewen word. 

Ons hou ons stewels gereed want ons wil juis doen wat Efesiërs 6:15 sê:  "...en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete."