'n Taalles dan: MAAR - 'n Voegwoord, of konjunksie, wat gebruik word om sinne saam te voeg; 'n samewerkende teenstelling; om twee konsepte teen mekaar te stel ten doel om dit uit te klaar, uit te brei of te konfronteer.

Op sigwaarde blyk MAAR, 'n onbeduidende klein woordjie te wees. In wese egter, het dit die inherente vermoë  om betekenis onherroeplik te verander. Dit stel dit wat is en transformeer dit ... Dit klaar uit, brei uit, konfronteer ...

In hierdie oënskynlik eenvoudige voegwoord kon seemanne in die afgelope maande binne hul surrealistiese realiteit hoop vind.  Hulle kon, soms vasgevang in verstikkende donker, in absolute hopeloosheid herinner word aan MAAR ...

Onthou u die vuisvoos manne van die DALI? Onthou u hoe hulle met 'n klein gebaar van Chris, iets kon beleef van, ‘MAAR God...’?

Onthou u die tragedie in Richarsbaai? Onthou u die vyftien man sterk bemanning wat verslae, verward, verbysterd en verlangend na normaliteit in die eetsaal vir Loffie gewag het nadat een van hul maats sy eie lewe geneem het? Onthou u hoe hulle ten spyte van die ergste van dinge in die Brood en Wyn wat Loffie dae later aan hulle sou bedien, iets kon beleef van, ‘MAAR God...’?

Onthou u die melancholiese refrein in elk van die stories uit Durban, die Kaap en Port Elizabeth; die stories van seemanne geskryf in mineur akkoorde, saamgeflans in donker note van hopeloosheid en moed opgee?

MAAR, onthou u dat daar in elk van die stories 'n goue draad was? Onthou u dat elke besoek opnuut herinner het aan 'n waarheid wat realiteit onherroeplik verander, dit transformeer en konfronteer? Vervleg in elke tragedie is die storie van die Man aan die Kruis; die storie van léwe na die kruis; van hoop. Dis die storie van, 'MAAR God ...''

En so is ons bloot instrumente. Instrumente wat elke dag kan herinner, kan help transformeer en soms selfs konfronteer met die radikale andersheid waardeur 'MAAR God' ons dinge laat verstaan en sien. Bydraes van donateurs het oor die afgelope maande ons hande sterk gemaak om dag na dag om te sien na die harte van seemanne deur hul opnuut bewus te maak van hierdie dikwels vergete waarheid. 

En daarom twee dinge - Eerstens, dit: Oorweeg asseblief om ons finansieel te ondersteun. In 'n wêreld waar seemanne vasgevang is in 'n kritieke, soms noodlottige situasie, is ons werk dringend nodig ten doel om seemanne hoop te gee omdat daar 'n MAAR in elke storie is. U donasie kan die instrument wees waarmee ons dit doen.

Tweedens dan: Ek weet nie waar U uself nou bevind nie. Dalk is dit êrens vasgevang in verstikkende donker, in absolute hopeloosheid. MAAR, God is ook waar u lewe afspeel. 'MAAR God' is ook vir u. Mag 'MAAR God' vir u 'n realiteit wees, soos wat dit elke dag vir so baie seemanne 'n realiteit is.